Kampaň Bílé minus vznikla za účelem informování veřejnosti o realitě mléčného průmyslu. Většinová společnost má často velmi zkreslené představy o produkci mléka. Lidé netuší, že kráva stejně jako jiní savci, musí nejprve porodit mládě, aby se jí mléko začalo tvořit. Stejně tak jsou velmi překvapeni, že tele je krávě po porodu téměř okamžitě odebráno. Podobný fenomén potvrzují i výzkumy ze zahraničí.

Cílem této nevýdělečné kampaně je uvést zavádějící informace o mléčném průmyslu na pravou míru a představit dostupné alternativy. Pokud vám připadá smysluplná, prosím zvažte finanční dar v libovolné výši a pomozte osvětě v této oblasti. Více viz Podpořte kampaň.
Mléko - očekávání vs. realita


Proč Bílé minus?

Název Bílé minus symbolizuje protipól propagační kampaně Bílé plus, která je financována z prostředků České republiky i EU a jejíž cílem je zvýšení prodeje mléka. Jelikož spotřeba mléka z dlouhodobého hlediska klesá, snaží se prodejci o zvýšení obratu i prostřednictvím lživých reklam. Kampaň Bílé minus oproti tomu není motivována ziskem a je zcela financována drobnými dárci.

Jazyk kampaně

V rámci této kampaně se zcela záměrně vyhýbáme zootechnické terminologii, neboť jazyk je velmi mocný diskurzivní nástroj a ovlivňuje způsob, jak o věcech přemýšlíme. Používáním termínů jako "březost" nebo "hovězí maso" se reprodukuje druhistické smýšlení, které se mimo jiné snažíme překonat. Je na čase si uvědomit, že kráva nám mléko nedává, ale my jí ho bereme - na úkor telete, kterému je původně určeno.

 

Slovníček pojmů

 • Březost = těhotenství (doba mezi oplodněním a porodem)
 • Dojnice = kráva matka, která je nucena rodit jedno tele za druhým, aby se mohla dojit a to pokud možno s co nejmenšími přestávkami
 • Hovězí maso = část mrtvého těla krávy či býka, kteří byli násilně usmrceni na jatkách
 • Inseminace = násilné oplodnění krávy katetrem (pipetou se spermatem) - video
 • Jalovice = kráva, která ještě neporodila tele
 • Kravské mléko = mateřské mléko krávy, která jej začne vytvářet poté, co porodí tele
 • Laktační (produkční) perioda = doba, kdy se krávě tvoří mléko (pro tele) a to se jí bere
 • Mezidobí = doba mezi jednotlivými porody
 • Otelení = porod telete
 • Stání na sucho = období, kdy je kráva dva měsíce před porodem a není jí bráno mléko
 • Telecí maso = část mrtvého těla nedospělé krávy či býka, kteří byli násilně usmrceni na jatkách
 • Živočišná výroba = chov zvířat v podmínkách, kde se z cítících tvorů stávají stroje na výrobu potravin
Zdroj: Pavlů, V. Chov mléčného skotu

Outdoorová kampaň v Praze, Ostravě a Brně

V rámci kampaně Bílé minus probíhá v Praze a dalších městech venkovní kampaň prostřednictvím tzv. citylight bannerů (prosvětlené reklamní vitríny). Tyto plochy je možné spatřit v blízkosti stanic MHD a vstupů do metra. Financování realizujeme crowdfundingovou sbírkou, bližší informace zde.

Bannery na plotech našich příznivců

Máte-li možnost nabídnout vlastní plochy k umístění reklamního banneru, plakátů, billboardu apod., dejte nám o tom vědět. Může jít např. o plot, zahradu, fasádu domu. Veškeré náklady na výrobu a doručení banneru k Vám hradíme my.