O kampani

Kampaň Bílé minus vznikla za účelem informování veřejnosti o realitě mléčného průmyslu. Lidé, kteří za kampaní stojí, s údivem zjistili, ze většinová společnost má často velmi zkreslené základní informace o produkci mléka. Během náhodných anket jsme přišli na to, že mnoho lidí žije v představě, že kráva "mléko dává". Netuší, že kráva stejně jako jiní savci, musí mít nejprve tele, aby se jí mléko tvořilo. Stejně tak jsou velmi překvapeni, že je toto tele krávě po porodu téměř okamžitě odebráno. Podobný fenomén potvrzují i výzkumy ze zahraničí - viz článek Miliony lidí netuší, že krávy se sníženou dojivostí čekají jatka, zjistila studie.

Na základě těchto faktů vznikla iniciativa, která se skrze kampaň Bílé minus snaží zvýšit informovanost v této oblasti.

Název Bílé minus symbolizuje protipól propagační kampaně Bílé plus, která se snaží zvýšit prodej mléka a mléčných produktů a je financována z prostředků Evropské unie a České republiky.

Jelikož spotřeba mléka z dlouhodobého hlediska klesá, snaží se prodejci o zvýšení obratu prostřednictvím lživých reklam a podobných kampaní. Bílé minus je naopak zcela nevýdělečná kampaň, která má za cíl pouze šíření osvěty o realitě mléčného průmyslu.

Jazyk kampaně

V rámci této kampaně se zcela záměrně vyhýbáme zootechnické terminologii, neboť jazyk je velmi mocný diskurzivní nástroj a ovlivňuje způsob, jak o věcech přemýšlíme. Používáním termínů jako "březost" nebo "hovězí maso" se reprodukuje druhistické smýšlení, které se mimo jiné snažíme překonat. Je na čase si uvědomit, že kráva nám mléko nedává, ale my jí ho bereme - na úkor telete, kterému je původně určeno.

Slovníček pojmů

Březost = těhotenství (doba mezi oplodněním a porodem)

Dojnice = kráva matka, která je nucena rodit jedno tele za druhým, aby se mohla dojit a to pokud možno s co nejmenšími přestávkami

Hovězí maso = část mrtvého těla krávy či býka, kteří byli násilně usmrceni na jatkách

Inseminace = násilné oplodnění krávy katetrem (pipetou se spermatem) - video

Jalovice = kráva, která ještě neporodila tele

Kravské mléko = mateřské mléko krávy, která jej začne vytvářet poté, co porodí tele

Laktační (produkční) perioda = doba, kdy se krávě tvoří mléko (pro tele) a to se jí bere

Mezidobí = doba mezi jednotlivými porody

Otelení = porod telete

Stání na sucho = období, kdy je kráva dva měsíce před porodem a není jí bráno mléko

Telecí maso = část mrtvého těla nedospělé krávy či býka, kteří byli násilně usmrceni na jatkách

Živočišná výroba = chov zvířat v podmínkách, kde se z cítících tvorů stávají stroje na výrobu potravin

 


Zdroj: Pavlů, V. Chov mléčného skotu (odkaz)